Sizi Arayalım

Yazdığım bilgilerin sadece bilgilendirme amacı ile Finansçı Sigorta tarafından kullanılmasını kabul ediyorum

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası Nedir?
Yönetici Sorumluluk Sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin,
yöneticilerinin ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır.
Resmi kurumlar tarafından söz konusu sigortalı kişilere kesilen idari para cezaları da ek teminatla temin edilebilmektedir.
Sigortalı’nın kusuru, ihmali, yanlış beyanı, yetki yükümlülüklerinin ihlali ve diğer tüm haksız eylem ve ihmaller sebebi ile sorumluluklarını yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan üçüncü şahıslarların tazminat talepleri poliçe kapsamında ödenir.
Söz konusu poliçe sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada geçerlidir.

Yöneticileri Kimler Sorumlu Tutabilir?
Hissedarlar ve ortaklar,
Banka ve diğer kreditörler,
Tedarikçiler,
Şirket çalışanları,
Resmi kuruluşlar & kamu kurumları,
Tasfiye Memurları,
Rakip şirketler,
Alacaklılar ve
Diğer tüm 3.şahıslar

Poliçem Hangi Hasarları Öder?
Sigorta teminat kapsamındaki tazminatlar ve Sigortalı’nın yasal olarak yapmakla yükümlüolduğu ödemeler,
Sigortalı aleyhine dava açılması sonucu oluşan savunma masrafları,
Sigortalı hakkında açılan soruşturmalara ilişkin masraflar,
Menkul kıymetlerle ilgili olarak şirket aleyhine yapılan tazminat talepleri,
Ek teminat olarak alınmışsa, Sigortalı’ya resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları,
Adli Teminat ve Resmi Kefalet Giderleri,
İstihdam Uygulamalarına ilişkin sigortalı kişilere yöneltilen tazminat talepleri,
o Haksız şekilde işten çıkarma, iş sözleşmesinin feshi ya da sona erdirilmesi,
o İş sözleşmesinin ihlali,
o Haksız Disiplin Cezası,
o İşyerinde taciz,
o Haksız şekilde terfi ettirmeme,
o İş Hukukunun ihlali vs.
İflas memuru veya tasfiye memuru tarafından doğrudan veya dolaylı olarak şirket adına yapılan tüm talepler,
İflas sonucu ortaklar ve alacaklılar tarafından açılan davalar neticesinde sigortalı kişilertarafından maruz kalınan tazminatlar,

Amerika Birleşik Devlerleri istisna olmak üzere, sigortalının çevre kirliliği ile ilgili
sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu şirketin uğradığı zararın ortaklar tarafından talepedilmesi sonucu oluşan zararlar

Forexnic kredisi, piyasadaki en cazip kredi ürünleri olmuştur ve çok sayıda işletmenin geleneksel olarak ve son derece uygun oranlar ve koşullarda elde edemeyecekleri finansmana erişmesine yardımcı olmuştur.

Finansal Stratejiler ve Üstün Hizmetler Sunuyoruz

En iyi teklif ve uzman yönetim için bizlere ulaşabilirsiniz, deneyimli kadromuz ile sizlere hızla ekibimiz tam teklifi sunuyor olacaktır, geleceğe güvenle ve Finansçı Sigorta ile..